Lekcie

Kurzy / nábory / cvičenia / školenia / workshop

Dátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 4 / Dĺžka 1 lekcie: 60 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý, expert

Veková skupina:

teen 15-18r, dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 10


Popis a špecifikácia:

SIMPLY MEDITATION

POKOJ, LÁSKA A VYROVNANOSŤ LEN ZA 5 – 15 MINÚT DENNE

 

SimMed je praktický súbor techník, ktoré prinesú hmatateľný výsledok už pri cvičení len 5 – 15 minút denne. Pomôžu vám zmeniť váš život pozitívnym a život prijímajúcim spôsobom.

 

Jednoduché techniky, ktoré sa ľahko cvičia, vám pomôžu zaviesť si účinné každodenné cvičenie, ktoré vám prinesie viac vnútorného pokoja. Výhody je možné cítiť ihneď a časom sa nahromadia a znásobia. Dá vám schopnosť dať do rovnováhy prácu a život, efektívnejšie zvládať stres každodenného života, zlepšiť si vzťahy, zvýšiť produktivitu práce a podporiť vaše zdravie a pohodu.

 

Jednoduché a ľahké techniky Simply Meditation sa vyučujú len za 3 – 4 hodiny. Základný kurz tiež pokrýva prehľad histórie, filozofie a vedy o meditácii. Každý účastník dostane cd s mantrami, japamalu (počítadlo), manuál s technikami a certifikát o absolvovaní kurzu.Dátum konania: termín podľa dohody

Dĺžka 1 lekcie: 60 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý, expert

Veková skupina:

teen 15-18r, dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 10


Popis a špecifikácia:

PROJEKT MANTRA

Mantry sú posvätné slabiky alebo slová, ktoré obsahujú obrovskú silu. Slovo mantra sa skladá z dvoch slabík: man-tra. Man znamená manas, čo je myseľ s jej myšlienkami a tra znamená nástroj. Mantra je nástroj na prácu s mysľou. Prostredníctvom neustáleho používania mantry môžete dosiahnuť stav meditácie, hlbokého sústredenia, kedy je myseľ vnímavá a sústredená.

 

Na workshope Projektu mantra sa naučíte okrem významu dvoch silných mantier aj spôsob, akým ich aplikovať do vášho života tak, aby boli účinné. Dostanete manuál, cd s mantrami a tzv. “japamalu”. To je náhrdelník  z goráliek vyrobených z dreva, ktorý vám pomôže udržať väčšiu koncentráciu pri mantrovaní a zároveň kumuluje v sebe energiu, získanú počas opakovania mantier.Dátum konania: termín podľa dohody

Dĺžka 1 lekcie: 60 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý, expert

Veková skupina:

teen 15-18r, dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 10


Popis a špecifikácia:

 

OM CHANTING

 

NÁJDITE HARMÓNIU V SEBE, V PRÍRODE A V CELOM SVETE

 

OM Chanting je pôvodná rezonančná liečivá technika pochádzajúca z Himalájí. Svetu ju opäť priniesol Mahavatar Babaji na pomoc pri obnove rovnováhy a jednoty v ľuďoch a vo svete ako jednu z techník Atma Kriya Yogy.

 

Na OM Chantingu sa stretávajú všetci, ktorí sa chcú venovať liečeniu seba samého, svojich blízkych, ľudstva a Matky Zeme prostredníctvom zvuku ÓM. OM Chanting nám pomáha harmonizovať všetky úrovne – fyzickú, mentálnu, emocionálnu aj duchovnú. Takto v nás rastie vnútorný pokoj, mier a láska. OM Chanting vedie k radostnejšiemu životu a zlepšuje naše zdravie a schopnosť meditácie.

 

Jeho popularita rastie. Je známy v 60 krajinách a cvičí sa vo viac ako 1500 skupinách.   

 

OM Chanting workshop je otvorený pre každého, kto sa chce dozvedieť viac o zvuku ÓM a OM Chantingu. Nie je potrebné byť pokročilým jogínom ani mať akékoľvek znalosti v oblasti jogy. Dozviete sa o kozmickom zvuku ÓM, pôvode a sile OM Chantingovej techniky a ako ju zdieľať s ostatnými.

 

Program workshopu:

Zistite viac o zvuku ÓM:

Význam a symbolika ÓMu

Zvuk v rôznych náboženstvách a vo vede

Uzdravujúci potenciál ÓMu

Cvičenie vibrácie ÓM

ÓM meditácia

Zistite viac o OM Chantingu:

História OM Chantingu

Čo sa deje počas OM Chantingového kruhu

 

Každý účastík workshopu dostane cd s mantoru ÓM, súhrn prednášky a certifikát o jeho absolvovaní.

Prípadní záujemcovia o vytvorenie vlastného OM Chantingového kruhu budú informovaní o podmienkach jeho založenia a získajú aj manuál organizátora OMC.Dátum konania: termín podľa dohody

Dĺžka 1 lekcie: 60 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý, expert

Veková skupina:

teen 15-18r, dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 10


Popis a špecifikácia:

SPOJTE SA SO SVOJOU DUŠOU

Čerešničkou na torte je samotná Atma Kriya Yoga (AKY) :)  Dokonca aj moderná veda už začína kvantifikovať mnohé fyziologické, emocionálne a duchovné výhody týchto starovekých znalostí.

 

Je to séria jednoduchých, avšak silných meditačných a jogových techník, ktoré pracujú hlboko vo vašom vnútri, kde transformujú váš život. AKY je kombináciou jogy a meditačných techník, ktoré zharmonizujú myseľ, telo a ducha do jednoty.
 

Techniky, ktoré sa naučíte na kurze Atma Kriya Yogy, sú:

Mantra – je opakovanie posvätných slov, čo napomáha zvyšovaniu vedomia, upokojuje a sústreďuje myseľ, uvádza vás do meditačného stavu

Pránájáma – dychové cvičenia zamerané na očistu a energetizovanie fyzického tela, upokojenie mysle a očistu energetického systému

Hlavná krijá – páli karmu, pozdvihuje vedomie k čistej láske a čistí čakry


Trinity meditácia – transformuje vaše negatívne vlastnosti na pozitívne a čistí celé telo


Náda krijá – otvára váš vnútorný sluch, aby ste počuli mystické zvuky stvorenia a rozvíja intuíciu

Mudry – polohy, ktoré odomykajú energiu v tele, smerujú a sústredia ju


Otvorenie a zatvorenie čakier – otvára čakry väčšej láske a svetlu a chráni vás pred absorbovaním negativity


Ásany – polohy na posilnenie, omladenie a zlepšenie zdravia fyzického tela
 

Fyziologické výhody cvičenia Atma Kriya Yogy:

Posilňuje imunitný systém


Dáva do rovnováhy/harmonizuje nervový systém  

Dáva vám viac energie

Podporuje regeneráciu buniek


Zlepšuje funkciu mozgu

Zlepšuje sústredenosť
 

Emocionálne výhody cvičenia Atma Kriya Yogy:

Vytvára hlboký pocit šťastia

Zlepšuje vašu schopnosť milovať viac  

Znižuje stres
 a vytvára pocit kľudu a pokoja


Zvyšuje sebadôveru a rozvíja intuíciu a kreativitu
 

Duchovné výhody cvičenia Atma Kriya Yogy:

Cesta k sebarealizácii


Prebúdza hlboký vnútorný pokoj  

Posilňuje trpezlivosť a vyrovnanosť

Dáva múdrosť a rozlišovanie


Prebúdza kundaliní šakti


Páli karmu

 

Každý účastník dostane manuál techník a certifikát o absolvovaní kurzu.